In English

Reducing space requirements in a production system - Decision support based on discrete event simulation

Henrik Skoogh ; Nils Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122514

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek