In English

Mitigating created imbalances closing the loop over a shipper’s goods transport links

Jonas Sörnborn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:011, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122412

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek