In English

Installation och konfigurering av ett elektriskt drivsystem för ett mindre elfordon

Christofer Larsson ; Olov Solberg ; Jacob Viktorsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 30 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Syftet med detta projekt var att ta fram en körbar elektrisk gokart. Med utgångspunkt i ett avskalat chassi monterades en elektrisk drivlina på plats. Resultatet blev en fungerande eldriven gokart med instrumentpanel för att övervaka batterier och motor. Batterierna var blybatterier med en kapacitet på 12 Ah och motorn var en 6 kW asynkronmotor. Slutligen konfigurerades motorstyrningen och gokarten testkördes för att utvärdera styrenhetens inställningar och gokartens prestanda. Vid testkörningar hade gokarten en drifttid på 15-20 minuter och en maxhastighet på ca 60 km/h. De viktigaste komponenterna på en eldriven gokart är en välinställd omriktare och batterier med hög kapacitet, till exempel Li-jon-batterier. En nackdel med projektets gokart är dess dåliga väghållning vilket beror på att den är baktung samt att den drivande hjulaxeln är stel. En intressant vidareutveckling som skulle göra gokarten mer konkurrenskraftig genom att förbättra väghållningen är att använda separata motorer för de drivande hjulen.Publikationen registrerades 2010-06-03.

CPL ID: 122238

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek