In English

Development of an Ultrasound Machine for the Emergency Department - A usability study of the user and the usage

Karin L T Ekman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122227

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek