In English

Design and Development of New Door Opening Concept for Future Generation Mercedes-Benz Cars

Arjun Ajjampur
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122225

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek