In English

Probabilistic life prediction of an airplane engine component

Thierry Vilmart
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 97 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122224

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek