In English

Simulation of the Maxwell-Dirac and Schrödinger-Poisson systems

Fredrik Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 39 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122214

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek