In English

University-industry collaboration in Nicaragua-How to enhance value of research results

Mattias Johansson ; Martin Löwstedt ; Frank R Melander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:101, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-05-28. Den ändrades senast 2017-06-28

CPL ID: 122027

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek