In English

The interaction between optimization model and production at Volvo Aero

Sofia Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:019, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-05-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122014

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek