In English

The Cito Car. Visual Brand Analysis, Market Investigation, and Design Proposals for Door, Roof, and Luggage Area

Chanchal Prasad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-05-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 121938

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek