In English

Lean product development in a global company

Vahid Faghih ; Andreas Myrelid
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:069, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-05-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 121413

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek