In English

Lead-time and cost reduction in the process of delivering preseries material to China

Axel Schörling ; Olle Friberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:016, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-05-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 121251

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek