In English

Simulation-based sustainable manufacturing system design

Franck Viguier
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-05-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 121201

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek