In English

Solving stiff systems of ODEs in CFD applications. Developing and evaluating the Stiff ODE Suite

Henrik Alfredsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-05-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 121158

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek