In English

Investigation of variations in hydrogenation using Multivariate data analysis

Alexander Bergfriedt Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-05-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 121148

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek