In English

Managing logistics costs - a basis for decision making a study of the distribution cost structure at Astra Tech AB

Anneli Almqvist ; Sofia Järemo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:014, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-04-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 120655

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek