In English

Exploring Cellular Localization and Binding Preference for Lipophilic Ruthenium Complexes

Maria Matson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-04-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 120505

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek