In English

Multipack design for emerging Asian markets. Investigation and design of a multipack for the Tetro Fino Aseptic package

Frida Jonesig ; Jessica Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-04-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 120497

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek