In English

Driftområde Vara : En utvärdering av drift- och underhållsåtgärder åren 2003-2009

Vara Operating district : An evaluation of operational and maintenance measures for the years 2003- 2009

Christine Bianchi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:86, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-04-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 120425

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek