In English

Communicating in Global Virtual Teams from a Swedish Perspective

Jonas Olofsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:85, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-04-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 120424

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek