In English

Hållarefabriken på SKF Sverige AB

Joel Pettersson ; Peter Pilestedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-04-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 120280

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek