In English

A survey of methods for classification of gene expression data using evolutionary algorithms

Mattias Wahde ; Zoltan Szallasi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 12027

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek