In English

Westimate, ett projektverktyg för att förbättra tidsuppfattning och estimering

Westimate, a project tool for enhanced time perception and estimation

Christian Bertilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 75 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-04-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 120113

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek