In English

A framework for sourcing decisions

Joseph Andersson ; Carl-Johan Engberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:013, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-04-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 120008

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek