In English

Implementation of an RFID-reader based on the Egon protocol

Björn Felber ; Shine Vallath Sadhanandan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 44 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Rapporten fokuserar på implementering av ett nyutvecklat protokoll för energieffektiv RFIDkommunikation. Examensarbetet är en del av EGON projektet, där man har utvecklat detta protokoll. Implementeringen är gjord på ett Virtex2 Pro utvecklingskit med en AD-omvandlare från MAXIM (MAX1211) ansluten till data ingången. Projektet innefattar bland annat detektering av frekvenser med hjälp av Xilinx LogiCORE Fast Fourier Transformer v6.0 och beräkning av tillhörande energispektrum. En tillståndsmaskin(state machine) bestående av sex tillstånd där varje tillstånd består av en sändande och en mottagande fas, används vid implementationen av algoritm för att erhålla rfid-tagens(transponderns) identifikationsnummer. En Microblaze processor implementerad på FPGAN används för kommunikation med dator genom RS232 porten. Ett grafiskt gränssnittet skrivet i C och körs på Microblaze processorn, genom det kan de detekterade taggarnas identifikationsnummer visas i binärt format och man kan också ändra olika parametrar i designen. Det hårdvarubeskrivande språket VHDL har använts vid skapandet av hårdvarublocken och EDA (Electronic Design Automation) verktyg från Xilinx (ISE 10.1 och EDK 10.1) har använts vid utvecklingen av dem. Vid simulering av blocken har ModelSim från Mentor Graphics använts.Publikationen registrerades 2010-04-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 119763

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek