In English

Design and Implementation of a 2D Acceleration engine for a Video Controller

Björn Fagner ; Marcus Gustafsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 117 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Marknaden för små, inbyggda system växer exponentiellt. Mer funktioner krävs av systemen vilket gör att utvecklare måste hitta nya lösningar och angreppssätt för att produkterna ska möta efterfrågan. Ett sätt att öka systemens prestanda är att introducera specialiserade kärnor. Det tillåter processorn att delegera arbete medan den arbetar vidare med andra uppgifter. Aeroflex Gaisler AB har utvecklat ett system-på-kisel vilket kan köra Linux. Rendering av grafik lägger dock stor belastning på processorn. Detta projekt har utvecklat en IP-kärna som avlastar processorn vid rendering av 2D grafik. De accelererade funktionerna är fill rectangle, copy area och image blit. Arbetet har gett en acceleration av framebufferoperationerna med mellan 10 och 40 gånger i genomsnitt. Oberoende av denna acceleration kommer operationerna att utföras parallellt med att processorn exekverar andra instruktioner, vilket är en acceleration i sig. Acceleratorn är begränsad till ett färgdjup på 8, 16 eller 32 bitar per pixel och en maximal upplösning på 1024x768 pixlar.Publikationen registrerades 2010-04-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 119748

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek