In English

Evaluating measurement system analysis (MSA) applied as a single tool approach - A case study at Saab Automotive AB

Mahmoud Afsharirad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:092, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-04-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 119668

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek