In English

Lean product development Volvo Technology

Azadeh Najafi ; Farrukh Iqbal
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:078, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-04-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 119665

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek