In English

Mapping hardware and software development processes at Consilium Fire and Gas AB

Ivan Jesus Leal Lozano ; Mark Möller
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:050, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-04-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 119663

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek