In English

The status of total quality management (TQM) in Ghana: a comparison with selected quality award winners from Turkey

James Osei Mensah ; Görkem Copuroglu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:043, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-04-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 119659

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek