In English

Developing a cost of quality system - a case study of Consilium AB

Lawrence Adedokun ; Temesgen Weldemariam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:038, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-04-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 119656

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek