In English

Managing capacity and quality, a search for the impact on service delivery in healthcare

Racelis Acosta ; Erfan Rezvani
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:035, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-04-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 119655

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek