In English

Six sigma in an established quality improvement process

Karl Fredriksson ; Marika Nilsen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:006, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-04-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 119653

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek