In English

Market analysis of the Oslo office market in collaboration with Skanska AB

Johan Kallin ; Erik Lehman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:099, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-04-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 119605

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek