In English

How to evaluate diagnostic functions on heavy trucks from a feature standpoint

Milad Esmaeli ; Emil Håkansson ; Daniel Krewer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:089, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-04-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 119603

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek