In English

From ideas to product: a study of critical factors influencing the lead-time of an R&D process

Josefin Axelsson ; Catarina Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:034, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-04-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 119595

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek