In English

Understanding knowledge centered support. A case study in the IT/Telecom industry

Ida Gustafsson ; Anni Svensson ; Lena Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:024, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-04-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 119593

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek