In English

Optimization of the product development process at Brady Kungälv based on lean principles

Micaela Institoris ; Nilofar Vedadi Nejad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:013, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-04-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 119592

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek