In English

Operations management at recovery - a department at the IKEA Karlstad warehouse

Ida Hansén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-04-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 119591

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek