In English

Design of an optimal oxidation catalyst for particle trapping

Rodrik Fällmar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-04-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 119587

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek