In English

The Potential of Life Cycle Assessment Tools in Sustainable Product Development

Aydin Taghizadeh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-04-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 119309

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek