In English

Hybrid Propulsion System Design and Simulation

Halil Saliev Salifov
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-04-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 119141

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek