In English

Implementering av rutiner för kvalitetsstyrning hos en underleverantör till Maskem-Imaje

Osman Mirza ; Aliraza Jabbar ; Salah Ben Ali
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-04-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 119098

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek