In English

A microscopy study of the atmospheric corrosion of aluminium

Linda Ingemarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-01-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 11856

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek