In English

Microstructural investigation of the influence of KCl on the high temperature corrosion of 304L

Jan Froitzheim
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-01-24. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 11855

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek