In English

Cauchy-Green Formulas on a Riemann Surface

Peter Helgesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 47 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-03-24. Den ändrades senast 2015-09-22

CPL ID: 118373

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek