In English

Numerical study of TEE injection of retention chemicals in semi concentrated pulp

Kerstin Oom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-03-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 118244

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek