In English

Small material replenishment at Volvo Powertrain implementation of two-bin system for carton containers at Volvo Powertrain in Skövde

Anders Sampka ; Shaho Godarzi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010.008, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-03-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 118223

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek