In English

The facial structure of and efficient solution methods for the opportunistic replacement problem

Magnus Önnheim
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 65 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-03-19. Den ändrades senast 2018-01-25

CPL ID: 118140

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek