In English

Roof Constructions with Controlled and Natural Ventilation: Field Measurements and Mold Growth Potential Assessment

Pär Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:105, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-03-18. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 118085

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek